Herrgolf

– Traditionsenligt varje onsdag

Herrgolfen i Nyköping är oerhört populär. Under den ljusaste tiden på säsongen kan vi ha över 200 startande! Herrgolfen är öppen för herrseniorer (22 år+). Anmälan görs via starttidsschemat i Min Golf fr o m kl 18.00 torsdagen veckan före tävlingsdagen. Utebliven eller för sen avanmälan debiteras med 200 kr. Det är spelarens personliga ansvar att på- och avanmälan sker.

Välkommen!

Resultat redovisas i GIT-systemet, här och på anslagstavlan i klubbhuset.

Spela gärna Juniorbarometern samtidigt som herrgolfen. Avgiften 10 kr betalas i receptionen.

Regler Herrgolf 2024 på Nyköpings GK

Herrgolfen är öppen för herrseniorer (22år +). Startavgiften för Herrgolfen är 100 kronor.

1 Fasta starttider

Fasta tider kommer att infogas på starttidschemat torsdagen veckan före varje Herrgolf. Varje spelare är personligen ansvarig för av/på-anmälan.

Spelare med fast tid kan ej avanmäla sig för flera veckor på en gång, utan avanmälan sker för den kommande tävlingsdagen när tiden är inlagd på starttidschemat (torsdagen före tävlingsdagen – se nedan).

Bokning av bil är möjlig först efter att fasta tider registrerats på starttidsschemat (torsdagen före nästkommande tävling).

2 Bokning av starttider

Bokningen öppnar torsdagen före nästkommande tävling kl. 18.00. Spelare utan fasta starttider kan anmäla sig via starttidsschemat i MinGolf fram till kl. 16.00 TISDAG – dagen före tävlingsdagen.
Avanmälan ska ske via startidsschemat i Min Golf senast kl. 16.00 TISDAG – dagen före tävlingsdagen.
Vid sen avanmälan pga. sjukdom ring i första hand receptionen på 0155-21 66 17 eller mejla till kansli@nykopingsgk.se

Om avanmälan sker efter 16:00 eller uteblir debiteras startavgiften plus en extra avgift på 100 kr, (200 kronor) OM INTE SÄRSKILDA SKÄL FÖRELIGGER. Finns särskilda skäl – kontakta Klubbchefen

3 Efteranmälan

Efteranmälan kan ske under pågående tävling från tisdag kl. 18.00 i första hand via starttidsschemat på MinGolf eller golfterminalen. Betalning för efteranmälan skall ske via Swish 123 527 8312 MÄRK BETALNINGEN MED GOLF_ID OCH HERRGOLF!
Alla spelare som gör en efteranmälan måste komma in receptionen med sitt scorekort och anteckna sig på fristartslistan och där även stämpla sitt kort med ”Fri start ”.
En förutsättning för medverkan i tävlingen är att efteranmäld spelare har en markör som också deltar i tävlingen. Normala avbokningsregler gäller, dvs vid avbokning senare än två timmar innan bokad starttid debiteras halv ordinarie greenfee.

Tee

Spelare som under året fyller 70 år eller äldre tillåts att spela från tee 49/50 (f.d. röd tee). (Nytt från 2021 är att även spelare som är 70 år (födda 1954) eller äldre få spela en tee längre fram.
Se exempel nedan.

  • Är den officiella teen för veckan Tee 60 så kan alltså 70-plussarna spela från tee 55 om dom vill.
  • Är den officiella teen 64 så kan 70 plussarna spela från tee 59/60 (Detta infaller 2 ggr per säsong och gäller endast A-klassen) Ändring av tee sker vid incheckning och är spelarens ansvar att kontrollera!!! Ändring får ej göras av spelaren själv efter incheckningen!

Örnslaget

Närmast hål på två hål. Avgift 20kr och anmälan sker på separat formulär i kansliet. Nytt för i år (2023) är att du kan anmäla dig och betala Örnslaget via mingolf i samband med betalningen av startavgiften. Enskild instruktion finns på hemsidan under Herrgolfen.
Lediga tider under Herrgolftävlingen är bokningsbara för alla! Eftersom klubbledningen vill skapa en inkluderingskultur och inte stänga ute medlemmar/gäster som vill spela på tävlingsbanan utanför tävling, kan lediga tider bokas även av icke-tävlande dock först fr o m tisdag kl. 18.00.

Scorekort/Resultat

Scorekorten lämnas i brevlådan som finns vid ingången till herrarnas omklädningsrum. Observera att ofullständigt/felaktigt ifyllt scorekort leder till diskvalifikation.