Banöppning framskjuten

Hej golfvänner

Då vi har fått bakslag i väderleken och för att ge våra medarbetare på banorna tid att förbereda inför öppning så har undertecknad och banchefen beslutat att vi öppnar upp våra banor from Lördag 10:e april  kl. 09.00. Notera att vid frost så ” fryser” alla bokade morgontider inne.

Bokningen av framtida spel i min golf eller via kansliet öppnar däremot som vi tidigare förmedlat imorgon 6 April kl.09.00.

Vår banpersonal behöver göra ytterligare förarbeten på driving rangen innan asfaltering, av entreprenör, och vi  kommer därför att stänga driving rangen temporärt redan onsdagen den 7:e April  kl. 17.00. Vi öppnar sedan upp drivingrangen så fort som möjligt igen. 

Tillsvidare gäller även golfbilsförbud pga den väta som är i marken. undantag gäller för er med transporttillstånd. 

Vänligen

Per Segerström  m medarbetare