Information angående herrgolfen/gamebook

Käre Herrgolf deltagare

Avseende GameBook tills golfförbundet och GameBook hittar en lösning så gäller följande:

  1. Det är helt frivilligt att använda GameBook.
  2. Ni behöver inte, men vi uppskattar om ni gör det då det spar in en hel del administrativ tid.
  3. När ni använder GameBook måste ni även skriva ett kort manuellt som ska signeras. Alltså på papper som tidigare. Det för att säkerheten ska kunna upprätthållas.
  4. När ni använder GameBook ska ni alltid kontrollera resultaten där mot era manuellt skrivna kort efter ronden och först när alla är överens avslutas ronden så att den registreras i tävlingen.

Vänligen