Ingen lägesförbättring från 3/6

Från och med idag den 3 juni har vi tagit bort lägesförbättringen på båda banorna.

/ Kansliet