Junior

Värdegrunder för Juniorer

Här finns Nyköpings Golfklubbs riktlinjer för golfidrott för olika kategorier.

  • Vi gillar varandra!
  • Vi uppträder artigt och korrekt på och utanför banan!
  • Vi är alla lika mycket värda!
  • Vi visar respekt mot kamrater och andra!
  • Vi hälsar på varandra!
  • Vi visar vänlighet och hjälpsamhet!
  • Vi ska ha roligt och trivas tillsammans!
Tävlingar för Junior/Ungdom

där Nyköpings GK deltar

Läs mer
Sommarlovsläger

Läger för de minsta (upp till 15 år)

Läs mer
Juniordagar

tisdagar på sommarlovet

Läs mer
Juniorbarometern

en av klubbens äldsta tävlingar

Läs mer