Kallelse till Ordinarie Bolagstämma för Ärila Golf AB

Här kommer kallelse för Ordinarie Bolagstämma för Ärila Golf AB (endast aktieägare) den 29 mars kl. 19:45 på Träffen. (klicka på länken)

Kallelse Till Ordinarie Bolagsstämma I Ärila Golf AB 2022

Varmt välkomna!