Kallelse till Ordinarie Bolagstämma i Ärila Golf AB den 27/3-2024 kl.19:45

Här kommer kallelse till Ordinarie bolagstämma i Ärila Golf AB den 27 mars 2024 kl. 19:45 på Scandic Stora Hotellet. 
(Klicka på länken nedan för inbjudan)

Kallelse till Ordinarie bolagstämma Ärila Golf AB

Handlingar finns att hämta senast en vecka före Ordinarie bolagstämma i tryckt form på kansliet.
Handlingar kommer även finnas i digital form.

Välkomna!