Kommittéer

Medlemskommitté

Medlemskommittén är f n inte aktiv.

Läs mer
Fastighetskommittén

Fastighetskommittés syfte, enligt vår mening, är att höja skicket och underhållet på byggnader, stora som små och områden kring  dessa byggnaders närhet.

Läs mer
Banrådet

Nyköpings Golfklubb & Ärila Golf AB skall vara ett självklart val för alla med höga krav på spelupplevelse och service.

Läs mer
Juniorkommitté

Att främja för en bra juniorverksamhet på klubben och att locka fler barn och ungdomar till golfen samt att synas på tävlingar.

Läs mer
Damkommitté

Verksamhetsplanen syftar till att beskriva damverksamheten på Nyköpings Golfklubb

Läs mer
Tävlingskommitté – TK

Tävlingskommitténs huvuduppdrag är att planera och genomföra tävlingar på ett sportsligt sätt som ger likvärdiga förutsättningar för alla deltagare.

Läs mer