Vision & värdegrund

Verksamhetsinriktning

Klubbens ledning arbetar strategiskt och systematiskt för att driva utvecklingen framåt och se till att våra medlemmar är nöjda och stolta över sin klubb och anläggning samt att öka antalet gäster och partners till vår verksamhet.

Värdegrund och Verksamhetsinriktning med en del effektmål som följs upp flera gånger per år.

I årsmöteshandlingar och handlingar till bolagsstämma 2021 finns det uppföljningar av dessa effektmål.
Styrelsen och klubbledningen vill tacka alla medlemmar och partners för det starka engagemang som finns på Nyköpings Golfklubb.

Johan Ekberg
Ordförande

Vår värdegrund

ALLA SKA INKLUDERAS Alla som vistas på vår anläggning är lika mycket värda. Ingen ska eller får diskrimineras på grund sexuell läggning, etnisk, politisk, religiös tillhörighet eller kön. Det ska vara tryggt att vara medlem i Nyköpings GK och klubbens medlemmar, gäster och partners ska kunna känna sig trygga i förvissningen om att verksamheten drivs med jämställdhet och lika behandling som mål. Vi ska bemöta alla medlemmar, medarbetare och gäster med respekt och omtanke.

TRADITION & FÖRNYELSE Vi ska värna om golfens traditioner, men samtidigt utveckla verksamheten för att passa dagens golfspelare. Genom träning och spel på ärliga grunder skapas gemenskap och glädje. Vi ska oförtrutet inspirera alla golfare till att utvecklas.

SAMHÄLLSNYTTA Vi ska vara en välkomnande och omfamnande mötesplats som utvecklar den sociala och hälsomässiga sidan av vår verksamhet, men som också värnar om naturen på vår anläggning.

MILJÖ & HÅLLBARHET Vår anläggning är vår mötesplats. Genom skötsel på ett långsiktigt hållbart sätt och med stor omtanke om miljön kan vi förvalta och förädla anläggningen till glädje och nytta för framtida generationer.

EN GOD ARBETSPLATS Genom att vara en attraktiv arbetsgivare lockar vi engagerade ledare och medarbetare. Alla medarbetare och ledare ska erbjudas möjligheter till egen utveckling och kunna verka i en positiv och trivsam arbetsmiljö Sammanfattat: inkludering, trivsel, samhällsnytta, utveckling .

Vision 50/50

2018 – Golfsverige måste utvecklas i takt med samtiden för att behålla befintliga medlemmar och samtidigt öka attraktionskraften hos grupper vi inte når idag. Det är en av de viktigaste utmaningarna inom svensk golf.

Nyköpings Golfklubb är en av 45 golfklubbar i landet som under ledning av Svenska Golfförbundet (SGF) påbörjat en utvecklingsresa mot en mer inkluderande och jämställd golf. Vi vet enligt genomförda undersökningar att en majoritet av de som lämnar golfen uppger att det är bemötandet som är huvudanledningen. De kommer inte in i gemenskapen och känner sig inte välkomna.

Attityder i fokus på Nyköpings GK

SGF: Genom Vision 50/50 har styrelse, klubbchef, tränare och banchef synat verksamheten i sömmarna och hittat delar som behöver förändras. Översyn av värdegrund och uppförandekod har varit viktigt för att få fler att känna sig välkomna.

Anders Hammarström, SGF, var på plats vid klubbens höstårsmöte på Rosvalla, för att dela ut det första diplomet till Nyköpings Golfklubb bland samtliga klubbar i Sverige, för klubbens framgångsrika arbete med Vision 50/50.

Diplom till Nyköpings GK

Annika Gustavsson i styrelsen har varit sammankallande i styrgruppen för klubbens projekt Vision 50/50.

Anders Hammarström, SGF, och Annika Gustavsson