Banrådet

Verksamhetsplan

Vision

 • Nyköpings Golfklubb & Ärila Golf AB skall vara ett självklart val för alla med höga krav på spelupplevelse och service.

Mål på lång sikt

 • Nyköpings GK skall ha minst en bana med bland topp 50 rankade banorna Sverige
 • Långsiktig utvecklingsplan av klubbens banor i samarbete med extern resurs.
 • Löpande utveckling av kompetens, rutiner, arbetsbeskrivningar och banskötsel
 • VB H9 till VB H17 green, rensa, försköna och utveckla Wapa Creek
 • ÖB H10, flytta tee till vänster för mer naturlig inspelsvinkel till green
 • ÖB H10, H18 anlägga damm (reservoar för bevattning) vänster nuvarande tee H10, skapa effektfull infart till klubben
 • ÖB H18 kortas och TEE:s flyttas åt höger
 • Kontakta Svensk Golfs utvärderingsgrupp (200 PGA pro) för att få banan rankad på nytt.
 • Nya rörstammar till bevattning, se över vår vattenförsörjning

Mål på kort sikt

 • VB färdigställa renovering av greenbunkrarna med capillary concrete
 • VB färdigställa utbytet av sand i alla green- och fairwaybunkrar till en vit ny kvalitet av sand
 • VB H9, färdigställa arbetet med en vattenspegel enligt ursprunglig tanke.
 • ÖB och VB, för mindre slitage utvidgas tee genom att klippas ihop – där så är möjligt
 • VB H13, test med framflyttat, provisoriskt tee för damer som utvärderas efter säsong 2022
 • ÖB, bunkrar kompletteras med återvunnen sand från bunkerprojektet VB
 • ÖB, vägen 9:an – 10:an färdigställts och området snyggas till
 • ÖB och VB, fairways och TEE:s dressas och jämnas till (TEE:s) med återvunnen sand från bunkerprojektet VB
 • ÖB och VB, allmän höjning av finish på och kring banorna

Löpande

 • Utveckling av rutiner, skötsel och kompetens
 • Banskötsel enligt skötselplan och arbetsbeskrivning
 • Fortsätta arbetet med att höja kvaliteten på greener
 • Arbeta strukturerat med ”Course Policy” dokumentet, hålbibeln och åtgärdsplaner
 • Aktivera hålvärdar och/eller torsdags gänget som extra resurser för att höja banornas finish
 • Ökad konkurrens från andra klubbar, högre krav från medlemmar och gäster samt visionen att vara en topp 50 rankad bana kräver att klubbens anläggning måste utvecklas, det medför ett behov att den delvist gamla maskinparken behöver förnyas och uppgraderas med moderna, kostnadseffektiva och driftsäkra maskiner.

Kontakt

Christer Bergström, ordförande
cebe.bergstrom@gmail.com

Tina Mardla
tina.mardla@almi.se

Anders Lundgren
anders.lundgren@bahnhof.se

Per Segerström, klubbchef
klubbchef@nykopingsgk.se