Damkommitté

Verksamhetsplan 2023

Syfte

Verksamhetsplanen syftar till att beskriva damverksamheten på Nyköpings Golfklubb under verksamhetsåret 2023.

Långsiktigt mål

Vi ska vara den klubb i Södermanland som har flest deltagare på damtävlingar.

Kortsiktiga mål

  • Få minst 40 damer i snitt på våra aktiviteter och tävlingar
  • Få fler än 125 damer att ingå i någon golfaktivitet
  • Få med 25 damer som inte deltagit i någon damaktivitet tidigare

Aktivitetsplan för att nå målen

  • ”Fånga in”, uppmuntra och underlätta för ”nya” damgolfare att delta i olika aktiviteter inom klubben.
  • Ökad marknadsföring mot ”nya” damgolfare i samband med våra partävlingar.
  • Verka för ett ökat deltagande på damtävlingarna genom att marknadsföra dem bättre via facebook, instagram, klubbens hemsida och anslag i klubbhuset.
  • Ha en Upptaktskväll tidig vår för att presentera vår verksamhet och fånga in nya damer.
  • ”Match-dag”. Få med fler damer för att prova på och lära sig spela match

Damkommitténs medlemmar

Susanne Hörnfeldt ( Ordförande)
susanne.hornfeldt@cushwake.com

Wivianne Alm (Kassör)
wivi47@telia.com

Caroline Rost-Grinell
crostgrinell@hotmail.com

Inger Oehme
inger.oehme@nykoping.se

Gunbritt Lindfors
gunbritt.lindfors@telia.com

Aktiviteter