Damkommitté

Verksamhetsplan 2024

Syfte

Verksamhetsplanen syftar till att beskriva damverksamheten på Nyköpings Golfklubb under verksamhetsåret 2024.

Långsiktigt mål

Vi ska vara den klubb i Södermanland som har flest deltagare på damtävlingar och i matchserien.

Kortsiktiga mål

  • Få minst 35 damer i snitt på våra aktiviteter och tävlingar
  • Få fler än 125 damer att ingå i någon golfaktivitet
  • Få med 25 damer som inte deltagit i någon damaktivitet tidigare


Aktivitetsplan för att nå målen

  • ”Fånga in”, uppmuntra och underlätta för ”nya” damgolfare att delta i olika aktiviteter inom klubben.
  • Ökad marknadsföring mot ”nya” damgolfare i samband med våra partävlingar.
  • Verka för ett ökat deltagande på damtävlingarna genom att marknadsföra dem bättre via facebook, Instagram, klubbens hemsida och anslag i klubbhuset.
  • Ha ett varierat tävlingsprogram så att alla damer kan hitta en tävling/tävlingsform de tycker om och variera mellan 9- och 18-hålstävlingar.
  • Få möjlighet att ha kanonstart på våra större tävlingar med mat efteråt för ökad sammanhållning. Det avser Gästabudet/Grannsämjan (söndag), Högsommarvalsen (torsdag), avslutningstävlingen (torsdag) och Ladies Invitational (söndag).
  • Vara ansvarig för ”Grannsämjan”, en tävling tillsammans med Kiladalen och Jönåker. Kiladalen återinförde denna tävling under 2023 och Nyköping tog stafettpinnen inför 2024. Ambitionen är att skapa en trevlig tävling/tävlingsform som lockar många damer till Nyköpings GK.

Damkommitténs medlemmar

Susanne Hörnfeldt ( Ordförande)
susanne.hornfeldt@cushwake.com

Wivianne Alm (Kassör)
wivi47@telia.com

Katarina Hinrichsen
kki.hinrichsen@gmail.com

Gunbritt Lindfors
gunbritt.lindfors@telia.com

Inger Oehme
inger.oehme@nykoping.se

Caroline Rost-Grinell
crostgrinell@hotmail.com

Aktiviteter