Fastighetskommittén

Syfte

Fastighetskommittés syfte, enligt vår mening, är att höja skicket och underhållet på byggnader, stora som små och områden kring  dessa byggnaders närhet.

Långsiktiga mål

  1. Ombyggnad av östra kiosken, (arbetet är påbörjat) arbete som återstår är ny panel på södra gavel och östra långsida, ombyggnad av altanen, klubbtvätt och blås för rengörning av skor och golfvagn på långsidan mot hål 18-tee, målning utvändigt, samt delvis ombyggnad och målning inomhus. Översyn utv. möbler
  2. Renovering och målning av västra kiosken. Översyn utv. möbler.
  3. Renovering, ombyggnad av klubbtvätt vid hål 18-tee västra.
  4. Cykel-parkering med tak byggs mellan klubbtvätt och golfvagns-parkering vid långsidan shoppen.
  5. Renovering av lusthuset som står på berget mot driving-range, samt nedtagning av torra träd och sly, gallring, detta för att få en fin vy mot 18-e hål och range.
  6. Startkuren vid hål 1 östra renoveras, om den inte ska renoveras bör den tas bort.
  7. Renovering av golfbil-garage samt div förbättringar vid rangen.
  8. Iordningställa lastintaget vid restaurangen, ta bort tujor, ta bort rabatter och antingen stenlägga eller asfaltera ytan och givetvis justera och måla väggytor.
  9. Klubbhus och kansli-byggnad, bör som alla vet renoveras / byggas om. Detta är ett eget projekt där en projektgrupp är tillsatt.

Det finns givetvis mycket mer att förbättra, och flera saker kommer att komma in under åren.

Det är enligt vår mening svårt att planera framtida arbeten och eventuella förbättringar när inte FK vet vad projektgrupp “klubbhus” har för planer.

Kortsiktiga mål

1 Färdigställa ombyggnaden av östra kiosken, samt Punkt 2 och eventuellt Punkt 3 (ovan)

Aktivitetsplan det kommande året

Vissa arbeten utför vi själva i FK med hjälp av frivilliga medlemmar, i vissa arbetsmoment kan det behövas hjälp av banpersonal eller inköpta tjänster.

Utförda arbeten under 2022

Utförda arbeten under 2021

– Ny altan vid “torget.”

– Inbyggnad av den utvändiga scorekortsterminalen.

– Byte av samtliga lås på wc-dörrar I klubbhuset.

– Delvis ommålning i kansliet och klubbhus.

– Två nya toaletter vid östra kiosken.

– Översyn av samtliga uthyrningshus inför säsongen.

– Målat parkerings linjer.

– Städat, klippt och krattat vid hela stora parkeringen.

– Klippt och städat inför damtävling.

– Klippt gräs och tillsnyggning runt klubbtvätt, och vid gångvägen till rangen, och vid rangen

– Rensat ogräs och klippt gräs vid restaurangen samt uthyrningshusen.

Tyvärr följdes inte detta arbete upp av banpersonalen, och efter några veckor såg det lika illa ut igen.

Totalt arbetstimmar som fastighetskommitén lagt ner hittills under året är 384 timmar.

Medlemmar

Kjell Eklund, sammankallande
kjelleklund71@gmail.com

Lars Karlsson

Thomas Lindh

Kjell Rigbrandt

Kenth Sundqvist