Lägesförbättring från 6/10.

Lägesförbättring gäller från och med idag den 6/10 och framåt.

Gäller på den finklippta delen inom ett scorekort.