Lägesförbättring!

Hej alla glada golfare!

Från och med idag måndagen den 13/5 så gäller lägesförbättring på dels den finklippta delen med en klubblängd, dels på green med ett scorekort.

Svinga lugnt!