Medlemsbrev ”bunkerprojektet” Oktober

Hej Golfvänner

 

Hoppas att allt är bra med dig och att du passar på att njuta lite av det fina höstvädret och våra fina golfbanor.

Beslut har nu tagits om en omfattande bunkerrenovering i första hand på västra banan. Vi kommer i fas 1 att uppgradera de greenbunkrar som inte redan har gjutits med capillary  concrete  dvs totalt 13 bunkrar. Detta arbete gör vi innan det blir minus grader. I fas 2 kommer vi att fylla på med den nya vita sanden, som redan idag finns på hål 2 västra, i alla greenbunkrar på västra banan. I fas 3 så tömmer vi och fyller även på med den nya vita sanden i alla fairway bunkrar på västra banan.

Den befintliga kvarvarande bruna sanden kommer primärt att användas till framför allt fairwaydress, påfyllnad i bunkrar på östra banan samt arbeten med tee´s.

Då vi har ett ovanligt stort antal bunkrar på våra golfbanor, och som samtidigt kräver mycket underhåll, så passar vi även på att lägga igen ett antal bunkrar på båda våra banor. Vi har varit 3 medlemmar i banrådet som enskilt har gått igenom båda våra banor och sedan jämfört och noggrant övervägt ur många aspekter vilka bunkrar som vi kan klara oss utan.

 

 

Vår plan är att allt ovan arbete skall vara klart till säsongstart 2022 och av den anledningen så har vi redan startat arbetet. De bunkrar som vi arbetar med är att anse som mark under arbete, blåvit pinne område dvs man får inte spela därifrån och det går fint att droppa sig ur utan plikt. De bunkrar som är tomma på sand med redan gjuten botten, tex hål 4, ger en studseffekt. Vi beklagar det störande moment detta kan leda till för dig och våra gemensamma gäster men för att hålla vår tidsplan så krävs att arbetet startar. Vi har även korrigerat greenfee priset på västra banan säsongen ut.

Arbete med bland annat vår bunkerrenovering kommer att kräva stora arbetsinsatser utöver befintlig personal, likt senast i juli då ett härligt gäng medlemmar mötte upp och hjälpte till med att slutföra alla greenbunkrar på hål 2, om vi ska hålla budgeten och tidsplanen samt hålla kostnaderna nere.

Vi kommer inom kort från banrådet gå ut med en kallelse vari vi söker hjälp från dig som är intresserad med ett upplägg, liknande tidigare att vara hålvärd. Jag är övertygade om att vi som en bonus bygger klubbkänsla och gemenskap genom detta arbete.

Vet du redan idag med dig att du kan hjälpa till så tveka inte att höra av dig till undertecknad på klubbchef@nykopingsgk.se .

Vi ses på klubben

Per Segerström med medarbetare

0766005152