Protokoll Höstmöte NyGK 2021

 Protokoll för Höstmötet 2021-11-16  finns här