Rangen stängd tisdagen den 22/6 fram till lunch pga. bollplockning

Rangen kommer vara stängd tisdagen den 22/6 fram till ca. lunch då plockning av bollar och byte till nya rangebollar kommer att ske.

Tack för din förståelse.

/Banpersonal och Kansli