Banchefen informerar

Här kommer viktig information från vår banchef