Lokala regler och tävlingsvillkor

Tillfälliga lokala regler

Lättnad från sprickor i marken

Sprickor i marken på de delar av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre är mark under arbete. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b. Lättnaden gäller från närmsta fria bollpunkt från torrsprickan och en klubblängd ej närmare hål därifrån (men störande inverkan föreligger inte om sprickan bara ger störande inverkan på̊ spelarens stans).

Sprinkler runt green

”Lättnad för störande inverkan av oflyttbara hindrande föremål får tas enligt Regel 24–2. Därutöver, om en boll ligger på spelfältet, får spelaren lättnad utan plikt för ett oflyttbart hindrande föremål som befinner sig i hans spellinje, om bollen ligger utanför green och det oflyttbara hindrande föremålet är på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. Då får spelaren ta lättnad på följande sätt:
Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har det hindrande föremålet i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green. Bollen får rengöras när den lyfts.”