Träningsområde

Puttinggreen

Puttinggreenen ligger precis vid klubbhuset. Där finns också en yta för korta chippar.

Övningsfält 1

Följ vägen förbi klubbhuset för att komma till övningsfältet på vänster sida. På vägen till korthåls/fotgolfbanan finns ett övningsfält vid maskinhallen utmed hål 2 och 16 på Västra banan. Där finns det plats för slag på ca 70 m.

Övningsfält 2

Följ vägen förbi övningsfält 1, 16:e och 14:e green tills den delar sig. Till vänster ligger ett övningsområde med en green och bunker för korta slag.

Övningsfält 3 – Corem Korthålsbana

Corem Korthålsbana – Banan ligger också utmed vägen, men till höger. Alla spelar gratis och det finns utrustning för golf att låna i shopen. Banan sträcker sig utmed vägen till Ryssbergen och hål 17 på Västra banan och ligger i linje med övningsområdet vid hål 14.

Övningsfält 4

Det finns ett mindre övningsområde för chip- och bunkerslag vid den nedre delen av golfrangen. Detta ligger före tee på hål 18 Västra banan.

Övningsfält 5

Längst ner på driving rangen finns plats för träning. Iakttag försiktighet när du tar dig dit. Det finns risk att bli träffad av golfbollar.

Alla är välkomna att spela på våra övningsområden. Vår tränare/pro med träningsgrupper har företräde.