Vårstäddag 9/4-2022

Hej käre medlem

 

En ny och spännande golfsäsong väntar hos oss på Nyköpings Golfklubb.

 

Här kommer en inbjudan till städdag lördagen den 9/4 kl. 10:00.

Vi kör en samling vid maskinhallen kl. 09:50 för arbetsfördelning. Ta gärna med redskap som tex krattor och spadar. Klubben kan tillhandahålla med en viss del av redskapen men det räcker tyvärr inte till alla.

Efter arbetet kommer klubben att bjuda på kaffe och macka till dom som ställt upp och hjälpt till.

 

Hjärtligt välkommen

Med Vänliga Hälsningar,

Paul Danielson

Banchef