Viktig information avseende kallelsen till extra bolagsstämman den 22/5

Styrelsen meddelar härmed att den extra bolagsstämman 22/5 är inställd på grund av att kallelsen inte utlysts på rätt sätt enligt stadgarna. Vi bjuder istället till ett informationsmöte samma dag och tid. Måndag 22 maj 18.30 på Träffen i Stora lokalen. Ni som tidigare anmält er till Bolagstämman står självklart kvar som anmälda till Informationsmötet.

Välkomna